அக்குறணை – அத்தியாவசிய உணவு, மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்ள

அக்குறணை வாழ் மக்களுக்கு..

உங்கள் அத்தியாவசிய உணவு தேவைகளுக்காக (உணவேதும் வீடுகளில் இல்லை எனின்) அல்லது அவசியமான மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டால் உங்கள் பகுதிக்கு பொறுப்பான கிராமசேவகரை (GS) அல்லது PHI ஐ கண்ணியமான முறையில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

அவர்கள் உங்களுக்கான பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள், இன்ஷா அல்லாஹ்.

~

உங்கள் பகுதிக்கு பொறுப்பான GS இன் தொடர்பு இலக்கங்கள்:

Contact Numbers of Akurana Divisions Grama Niladari/GS

1) Bulugohothenna
+94 704 144 733

2) Kasawatta
Mr. E.G.G. Dassanayake
+94 759 727 985

3) Udawaliketiya
Mr. J.G.S.P. Bandara
+94 717 450 588
+94 759 450 588

4) Palleweliketiya
+94 712 787 958

5) Dodangolla
Mr. D.G.A.M. Pushpakumara
+94 716 451 981

6) Akurana
Mrs. P.K.S.M.D. Sirinayaka
+94 713 779 957
+94 773 662 771

7) Thelembugahawatta Gama
+94 753 260 188

8) Waragashinna
Mr. E.M.C.C.B. Kulathunga
+94 710 514 451
+94 759 514 451

9) Neerella
Mr. S.M. Nisar
+94 773 260 188

10) Melchena
Miss. H.G.D.P. Ariyarathne
+94 712 541 823
+94 759 541 823

11) Malwanahinna
Mrs. E.M.C.K. Ekanayaka
+94 775 020 757

12) Kurugoda
Mr. A.F.M. Lahir
+94 718 003 149

13) Hureegolla
Mrs. A. Lakmalee
+94 719 402 246

14) Delgastenna
+94 715 750 835

15) Pangollamada
Mrs. H.G.N.K. Karunawathee
(Covering Duty)
+94 713 780 058
+94 773 760 650

16) Malgamandeniya
Miss. W.M.S.K. Wijekoon
+94 719 772 733
+94 759 772 733

17) Dunuwila North
Mr. S.A.M.J.L. Bandara
+94 719 005 096
+94 759 005 096

18) Dunuwila South
Mr. M.M. Nandana Kumara
+94 711 117 743
+94 713 780 037

19) Mawathupola
Mr. E.M.N. Bandara
+94 718 222 870
+94 713 780 075

20) Konakalagala
+94 713 779 992

21) Dippitiya
Mr. D.M.R.C.D. Ruwansinghe
+94 715 867 669
+94 759 667 669

22) Kurudugaha ela
+94 712 276 327

23) Uggala
+94 716 148 910

~

Compiled by:
Akurana Health Committee
2020.04.05
10.45 pm

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page