20ம் திகதி அக்குறணை மின் துண்டிப்பு பற்றிய விபரம்.

அத்தியாவசிய பராமரிப்பு காரணமாக அக்குறணை பல பகுதியில் எதிர்வரும் 20ம் திகதி காலை 09:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் பகுதிகள்

Kings Court, கிங்ஸ் கோர்ட்
Kudugal- குடுகல (Near Damro Show Room)
Dodamgolla தொடங்கொல்ல
Dunuwil Uggalla துனுவில ரோட், உக்கல
Bulugahatenna புளுகொஹதென்ன
AkuranTown அக்குறணை டவுண்
Malwanahinna மல்வானஹின்ன
Dippitiya திப்பிடிய
7th mile post (Neeralla) ஏலாம் கட்டை (நீரல்லை)

Read:  Akurana Power Cut Time