இன்றைய தங்க விலை (27-08-2020) வியாழக்கிழமை

இன்றைய தங்க விலை விபரம் (24k, 22k, 21k)

Webp-net-resizeimage-1


இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available