மீண்டும் அதி உட்ச விலையினை தொட்ட இலங்கையின் தங்க விலை, இலங்கையில் வரலாறு காணாத தங்க விலையினை இன்றைய தினம் கொண்டுள்ளது. சர்வதேச தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரதான விலை அதிகரிப்பே முக்கிய காரணமாகும்.


இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available