இன்று இலங்கையில் பொது விடுமுறை நாள் என்பதால், கொழும்பு தங்க விலை நிர்ணய விடயங்கள் ஏதும் தொழிற்பட மாட்டாது.
நேற்றைய விலை விபரம் வருமாறு:


இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available