கொரோனா தொற்று காரணமாக மற்றும் ஒருவர் (27 வயது) மரணம்.

போதைப்பொருளுக்கு அடிமையான ஒருவர் பாணந்துறை பகுதியில்  தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

அவர் கொரோனா தொற்றுடன் இருந்தமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தாக்கத்துடன் உயிரிழந்த 22 ஆவது நபர் இவராவார்

மடவளநியூஸ்