ஜனாஸா அறிவித்தல் – முஹம்மது நவாஸ்

அக்குறணை 7ம் கட்டை, ஹிங்குருமுதுன வீதி – முஹம்மது நவாஸ் அவர்கள் காலமானார்.

அன்னார் கதீஜா உம்மாவின் கணவரும்,

ஹிஸாம், லுக்மான், தல்ஹா ஆகியோரின் தந்தையும் ஆவார்.

ஜனாசா நல்லடக்கம் இன்று 12.00 மணிக்கு அக்குறணை பெரிய பள்ளிவாயிலில் (தாய் பள்ளி) நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Akurana 7th Mile Post(Hingurumuduna Road)
Mohamed Nawas Passed Away
Husband of Khadeeja Ummah
Father of Hisham, Lukman, Thalha
Janaza Today 12.00 PM at Akurana Grand Mosque (Thai Palli)

அக்குறணையின் முக்கிய செய்திகளை SMSஆக பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்) –

**Daily-2+tax when your phone balance available