கொரோனா (Covid-19) உலக நோயாளிகள் விபரம் – LIVE Update

உலக நாடுகளில் தற்போதைய கொரோனா நோயாளிகளின் விபரங்கள். (மொத்த நோயாளிகள், இறந்தவர்கள், குணமடைந்தவர்கள்)

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered