Akurana News

Akurana Hot News, Janaza, Doctor informations

ஜனாஸா – துனுவில ரோட், (ஸனா) தினாஸ் முஹம்மத்

akurana janaza news 0360

82 துனுவில ரோட் ஸனா என்று அழைக்கப்படும் அல்ஹாஜ் தினாஸ் முஹம்மத் அவர்கள் காலமானார்கள்இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் அல்ஹாஜ் …

Read More »

ஜனாஸா – பங்கொள்ளாமடை, ஜெனீசா உம்மா

akurana janaza news 0360

212 பங்கொள்ளாமடை மஸ்ஜிதுல் மின்னா மஹல்லா ஜெனீசா உம்மா அவர்கள் காலமானார்கள்இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் மர்ஹூம் அஹ்மத் ஷாஹித் …

Read More »

ஜனாஸா – தெலும்பு கஹவத்தை, அஹமத் முஹம்மத்

akurana janaza news 0360

218 தெலும்பு கஹவத்தை உஸ்வதுல் ஹசனா மஹல்லா அஹமத் முஹம்மத் அவர்கள் காலமானார்கள்இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் மர்ஹூம் சைனம்பு …

Read More »

ஜனாஸா – வராகஸ்ஹின்னை, பாத்திமா ருக்கையா

akurana janaza news 0360

318/C வராகஸ்ஹின்னை fபலாஹ் மஹல்லா பாத்திமா ருக்கையா அவர்கள் காலமானார்கள்இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் தஸ்லிம் , விகாயா தம்பதிகளின் …

Read More »

அல் மத்ரஸதுல் அஷ்ரபிய்யாஹ் புதிய மாணவிகள் அனுமதி 2022

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான 5 வருட பகுதி நேர ஆலிமா (மௌலவியா) கற்கை நெறி தெழும்புகஹவத்தையில் கடந்த இரு தசாப்தமாக நடைபெற்று …

Read More »

ஜனாஸா – புளுகொஹதென்ன, பெளஸ்தீன் ஹாஜியார்

akurana janaza news 0360

116/2 புளுகொஹதென்ன சின்னப் பள்ளி மஹல்லா பெளஸ்தீன் ஹாஜியார் அவர்கள் காலமானார்கள்இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் மர்ஹூம் சாஹுல் ஹமீட் …

Read More »

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters