ஜனாஸா செய்தி – I.L ஸர்தார்

பங்கொள்ளாமடை I.L ஸர்தார் அவர்கள் காலமானார்கள்.

பைசால், பாயிக், பவ்மி அவர்களின் தந்தையும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று மாலை 4.00 மணிக்கு பங்கொள்ளாமடை ஜும்மா பள்ளிவாசலில் இடம்பெறும்.

Pangollamada, I.L. Sardar (82) passd away.
Father of Faizal, Faik & Fawmy.
Janaza today 4.00 pm at Pangollamada

Details 0769058238

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  Akurana Power Cut Time