ஜனாஸா செய்தி – I.L ஸர்தார்

பங்கொள்ளாமடை I.L ஸர்தார் அவர்கள் காலமானார்கள்.

பைசால், பாயிக், பவ்மி அவர்களின் தந்தையும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று மாலை 4.00 மணிக்கு பங்கொள்ளாமடை ஜும்மா பள்ளிவாசலில் இடம்பெறும்.

Pangollamada, I.L. Sardar (82) passd away.
Father of Faizal, Faik & Fawmy.
Janaza today 4.00 pm at Pangollamada

Details 0769058238

Check Also

akurana janaza news 0360

Janaza – P.N. ரஷீத்(Alhaj Rasheed) – உடவெளிகெடிய (Udaweliketiya),

No 34/4 உடவெளிகெடிய (Udaweliketiya) அல்ஹாஜ் P.N. ரஷீத் அவர்கள் காலமானார்கள்Alhaj P N Rasheed Passed Away இன்னா-லில்லாஹி …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters