ஜனாஸா செய்தி – E.J.M சலீம்

புளுகொஹதென்ன, சின்னப்பள்ளி மஹல்லாவை சேர்ந்த E.J.M சலீம் (61) அவர்கள் காலமானார்கள்.
அன்னார் சப்ரான், சாகிர், அப்ஷல், அஜீப் அவர்களின் தந்தையுமாவார்
ஜனாஸா நல்லடக்கம் நாளை காலை 10 மணிக்கு அக்குரணை பெரிய பள்ளிவாயிலில் (தாய் பள்ளி) இடம்பெறும்.

Bulugohatenna , Sinnapalli Mahallah
E.J.M Saleem (61) passed away.
Father of Shafran, Shakir, Afshal, Ajif.
Janaza tomorrow 10.00 AM at Akurana Grande Mosque (Thai Palli).

Details 0775870443

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available