ஜனாஸா செய்தி – E.J.M சலீம்

புளுகொஹதென்ன, சின்னப்பள்ளி மஹல்லாவை சேர்ந்த E.J.M சலீம் (61) அவர்கள் காலமானார்கள்.
அன்னார் சப்ரான், சாகிர், அப்ஷல், அஜீப் அவர்களின் தந்தையுமாவார்
ஜனாஸா நல்லடக்கம் நாளை காலை 10 மணிக்கு அக்குரணை பெரிய பள்ளிவாயிலில் (தாய் பள்ளி) இடம்பெறும்.

Bulugohatenna , Sinnapalli Mahallah
E.J.M Saleem (61) passed away.
Father of Shafran, Shakir, Afshal, Ajif.
Janaza tomorrow 10.00 AM at Akurana Grande Mosque (Thai Palli).

Details 0775870443

Check Also

akurana janaza news 0360

Janaza – P.N. ரஷீத்(Alhaj Rasheed) – உடவெளிகெடிய (Udaweliketiya),

No 34/4 உடவெளிகெடிய (Udaweliketiya) அல்ஹாஜ் P.N. ரஷீத் அவர்கள் காலமானார்கள்Alhaj P N Rasheed Passed Away இன்னா-லில்லாஹி …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters