இன்றைய தங்க விலை (29-07-2020) புதன்கிழமை

மீண்டும் அதிகரித்தது இலங்கையின் தங்கத்தின் விலை. சுத்த தங்கத்தின் விலையானது நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூபா 1000 இனை அதிகரிப்பாக காட்டிள்ளது. விபரம் கீழே


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available