அதிகரிக்க உள்ள ஜப்பான் வாகன விலைகள்

ஜப்பான் நாணயமான எண்ணின் பெறுமதி கூடியதன் காரணமாக இலங்கையின் சில ஜப்பான் தயாரிப்பு வாகனங்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக Vehicle Importers Association of Sri Lanka (VIASL) வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ரஞ்சித் பீரஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் அடிப்படையில்

  • Suzuki Wagon R விலை 170,000 ரூபாவினாலும்
  • Toyota Passo விலை 160,000 ரூபாவினாலும்
  • Toyota Vitz விலை 240,00 ரூபாவினாலும்
  • Toyota Axio விலை 375,000 ரூபாவினாலும்
  • Honda Vezel விலை 400,000 ரூபாவினாலும்
  • Honda Graze விலை 350,000 ரூபாவினாலும்

அதிகரிப்படவுள்ளதாக Vehicle Importers Association of Sri Lanka தலைவர் ரஞ்சித் பீரஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Read:  காரணம் கூறுவதற்கு, அரசாங்கம் ஒன்று எதற்கு?