மத்ரஸாக்களில் அடிப்படைவாதமா?

நாட்டில் இயங்­கி­வரும் மத்­ர­ஸாக்­களில் 1000 மத்­ர­ஸாக்­களை தடை செய்­வ­தற்கு தீர்­மா­னித்­துள்­ள­தா­கவும், மத்­ர­ஸாக்­களில் அடிப்­ப­டை­வாதம் போதிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­கவும் பொது­மக்கள் பாது­காப்பு அமைச்சர் சரத்­வீ­ர­சே­கர கருத்து வெளி­யிட்­டுள்ள நிலையில் இது தொடர்பில் ஆரா­யு­மாறு மூன்று அமைச்­சு­களை அர­சாங்கம் கோரி­யுள்­ளது.

பாது­காப்பு அமைச்சு, கல்­வி­ய­மைச்சு, புத்­த­சா­சன மற்றும் மத­வி­வ­காரங்கள் அமைச்சின் செய­லா­ளர்கள் இது­தொ­டர்பில் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்­பிக்­கு­மாறு கோரிக்கை விடப்­பட்­டுள்­ளது. நாட்டில் இனங்கள் மற்றும் மதங்­க­ளுக்­கி­டையில் நட்­பு­ற­வினை கட்­டி­யெ­ழுப்­பு­வ­தற்கும், பயங்­க­ர­வாதம் மற்றும் தீவி­ர­வா­தத்தைக் களைந்து தேசிய பாது­காப்­பினை உறுதி செய்­வ­தற்­காக அறிக்­கை­யொன்­றினைத் தயா­ரிக்­கு­மாறு பாரா­ளு­மன்ற தேசிய பாது­காப்பு பற்­றிய துறைசார் மேற்­பார்வைக் குழு­வொன்று நிய­மிக்­கப்­பட்­டது. அக்­குழு தனது அறிக்­கையை 2020 பெப்­ர­வரி மாதம் 19 ஆம் திகதி அர­சாங்­கத்­திடம் கைய­ளித்­துள்­ளது

இக்­கு­ழுவில் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளான எம்.எஸ். தெளபீக் , மொஹமட் மன்சூர் உட்­பட 17 பேர் அங்கம் வகித்­தனர். அக்­கு­ழுவின் அறிக்­கை­யை­ய­டுத்தே குறிப்­பிட்ட மூன்று அமைச்­சு­களும் மத்­ரஸா தொடர்­பான நட­வ­டிக்­கை­களை ஆராய்ந்து தீர்­மானம் மேற்­கொள்­ளு­மாறு கோரப்­பட்­டுள்­ளது

‘மத்­ரஸா நிறு­வ­னங்கள் தொடர்பில் தேசிய பாது­காப்பு பற்­றிய துறைசார் மேற்­பார்வை குழு­வினால் ஆரா­யப்­பட்­ட­போது முஸ்லிம் அலு­வல்கள் அமைச்சு, முஸ்லிம் சமய பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­களம் அல்­லது வேறு எந்­த­வொரு அரச நிறு­வ­னத்­தி­டமும் இலங்­கை­யி­லுள்ள மத்­ர­ஸாக்­களின் எண்­ணிக்கை பற்றி எவ்­வித ஏற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய அறிக்­கையும் இல்லை” என தேசிய பாது­காப்பு பற்­றிய துறைசார் மேற்­பார்­வைக்­கு­ழுவின் அறிக்­கையில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மேலும் அறிக்­கையில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்ள ‘மத்­ர­ஸாக்­களில் இருக்­கின்ற சிறு­வர்­களின் எண்­ணிக்கை, அவற்­றினால் வழங்­கப்­படும் கல்­வியின் உள்­ள­டக்கம் மற்றும் தரம், ஆசி­ரி­யர்­களின் எண்­ணிக்கை, ஆசி­ரி­யர்­களின் தகை­மைகள், சிறு­வர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­ப­டு­கின்ற அடிப்­படை வச­திகள் போதிப்­பது உள்­நாட்டு ஆசி­ரி­யர்­களா?அல்­லது வெளி­நாட்டு ஆசி­ரி­யர்­களா? என்­பதில் பல பிரச்­சி­னைகள் இருப்­ப­தாக புல­னா­கி­றது.

குழுவின் முன் முஸ்லிம் கல்­வி­மான்கள் முன்­வைத்த, சுட்­டிக்­காட்­டிய விட­யங்­க­ளின்­படி நிர்க்­கதி நிலை­யி­லுள்ள பிள்­ளை­களை பரா­ம­ரிப்­ப­தற்கு அனுப்பப்படுகின்ற இடமாக மத்ரஸாக்கள் மாறியுள்ளன என்பதாகும்.

மத்ரஸாக்கள் கல்வி அமைச்சின் கீழ் பிரிவெனா கல்வி பிரிவுபோன்றதொரு பிரிவாக மாற்றியமைத்து முகாமைத்துவம் செய்யப்படுதல் வேண்டும் என்ற பிரேரணையொன்றும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.- (ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்) Vidivelli

Check Also

அனைத்து பள்ளிவாசல்களின் சொத்து விபரங்களை கோருகிறது அரசாங்கம்

திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட, பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்களின் அசையும் அசையா சொத்துகளின் விபரங்களும் திரட்டப்படும் என்கிறார் பணிப்பாளர் பைஸல் நாட்டிலுள்ள …

You cannot copy content of this page