இன்றைய தங்க விலை (19-02-2021) வெள்ளிக்கிழமை

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

Previous articleமாளிகாவத்தை மையவாடியில் அகற்றப்பட்டது ஸியாரமா?
Next articleஅக்குறணை – “மக்கள்‌ மயமான, ஊருக்கு ஒரு பிரதேசசபை” ௮றிமுகமாகிறது