இன்றைய தங்க விலை (22-07-2020) புதன்கிழமை

மீண்டும் சடுதியாக அதிகரித்தது இன்றைய தங்கத்தின் விலை, இலங்கையின் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து சுமார் பவுனுக்கு 1500ரூபா அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளது. இன்றைய சுத்த தங்கம், மற்றும் ஆபரண தங்கம்களின் விலைகள் வருமாறு.

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day