ஜெரு­ச­லேமில் பாரிய நிலக்கீழ் மயானம் நிர்­மாணம்

இஸ்­ரேலில்  இறந்­த­வர்­களின் பூத­வு­டல்­களை  நல்­ல­டக்கம் செய்­வ­தற்­கான  மயான வச­தியை பெறு­வ­தி­லுள்ள நெருக்­க­டிக்கு தீர்வு காணும் முக­மாக ஜெரு­ச­லேமில் நிலத்தின் கீழ் 160 அடி ஆழத்தில் 230,000  சட­லங்­களை நல்­ல­டக்கம் செய்யக்கூடிய வச­தி­யுடன் பாரிய மயா­ன­மொன்று நிர்­மா­ணிக்­கப்­பட்டு வரு­கி­றது.

இந்த மயா­னத்­திற்கு மின்தூக்கி உப­க­ர­ணங்கள் மூலம்  பிர­வே­சிக்க முடியும்.

அத்­துடன் அங்கு  சட­லங்­களை  நல்­ல­டக்கம் செய்­வ­தற்கு ஒதுக்­கப்­பட்­டுள்ள இடத்­திற்கு கொண்டு செல்­வ­தற்­கான  வாகன வச­திகள் ஏற்படுத்தப்படுவதுடன் அவ்­வி­டத்தை கலைக்­கூ­ட­மாக மாற்றும் வகையில் அருங்­காட்­சி­ய­க­மொன்றும் ஸ்தாபிக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது. 

இந்த மயா­னத்­தி­லான நல்லடக்க செயற்பாடுகள் எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதமளவில் ஆரம்பமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.