அமேசன் காட்டுத் தீ: காலநிலை மாற்றம் தொடர்பில் உலகில் பெரும் கவலையை தோற்றுவித்துள்ள விடயம்

முன்­னென்றும் இல்­லா­த­ வ­கையில் அமே­சனில்  பர­விக்­கொண்­டி­ருக்கும் காட்­டுத்தீ கால­ நிலை நெருக்­க­டி­யையும் உயிர்ப் பல்­வ­கை­மை­யையும் (Biodiversity) மேலும் மோச­ம­டை­யச் ­செய்யும் என்று விஞ்­ஞா­னி­களும் சுற்­றாடல் பாது­காப்பு குழுக்­களும்  கவ­லை­ய­டைந்­தி­ருக்கும்  நிலையில், அந்த நெருக்­கடி உலக ஊட­கங்­களில் தலைப்புச் செய்­தி­யாக இடம்­பி­டித்­தி­ருப்­பதைக் காணக்­கூடி­ய­தாகவும் உள்ளது.

“நிர்­மூலம் செய்­யப்­ப­டு­கின்ற எந்தக் காடுமே உயர்ப் ­பல்­வ­கை­மைக்கும் அதைப் ­ப­யன்­ப­டுத்­து­கின்ற மக்­க­ளுக்கும் ஒரு அச்­சு­றுத்­தலே. வளி­மண்­ட­லத்­திற்குள் பெரு­ம­ளவு காபன் போகி­றது என்­பதே திண­ற­டிக்­கின்ற அச்­சு­றுத்­த­லாகும்” என்று ஜோர்ஜ் மேசன் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் சூழ­லி­ய­லாளர் தோமஸ் லவ்ஜோய் ‘நாஷனல் ஜியோ­கி­ரபிக்’ தொலைக்­காட்சி சேவைக்கு தெரி­வித்தார்.உலகின் மிகப்­பெ­ரிய வெப்­ப­மண்­டல மழைக்­கா­டான அமேசன், ‘உலகின் சுவா­சப்பை’ என்று வர்­ணிக்­கப்­ப­டு­கி­றது. சுமார் 30 இலட்சம் உயி­ரி­னங்கள், தாவ­ர­ வகை­களின் வசிப்­பி­ட­மாக விளங்கும் அந்த காட்டில் பத்து இலட்சம் பழங்­குடி மக்­களும் வாழ்­கி­றார்கள். மழைக்­கா­டு­களின் பரந்­த­கன்ற பகுதி உலகின் சூழல் தொகுதியில்  (Ecosystem) பெரும் பங்கை வகிக்­கி­றது. ஏனென்றால், அவை வளி­மண்­ட­லத்­திற்குள் வெப்­பத்தை திரும்ப வெளி­வி­டாமல் உறிஞ்­சிக்­கொள்­கின்­றன. அத்­துடன் அவை காப­னீ­ரொக்சைட் வாயுவை சேமித்­து­ வைத்­துக்­கொண்டு ஒட்­சிசனை வெளி­வி­டு­கின்­றன. இதன் மூல­மாக கால­நிலை மாற்­றத்தின் தாக்­கங்­களைத் தணிக்கும் வகையில் குறைந்­த­ளவு காபன் வளி­மண்­ட­லத்தில் வெளி­யி­டப்­ப­டு­வது உறு­தி­செய்­யப்­ப­டு­கி­றது. 

“உல­க­ளா­விய கால­நிலை நெருக்­க­டிக்கு மத்­தியில், ஒட்­சிசன் மற்றும் உயி­ரி­னப்­பல்­வ­கை­மையின் முக்­கிய மூலா­தா­ர­மாக விளங்கும் அமேசன் காடு­க­ளுக்கு  மேலும் சேதம் ஏற்­ப­டு­வதை  எம்மால் தாங்­கிக்­கொள்­ள­மு­டி­யாது. அமே­சனைப் பாது­காக்­க­வேண்டும்” என்று ஐக்­கிய நாடு கள் செய­லாளர் நாயகம் அன்­ரோ­னியோ குற்­றெரஸ் டுவிட்டர் சமூக ஊடகம் மூல­மாக தெரி­வித்­தி­ருக்­கிறார்.

அமெ­ரிக்­காவின் தேசி­ய ­விண்­வெளி ஆராய்ச்சி நிறு­வ­னத்தின் தர­வு­க­ளின்­படி ஒரு வரு­டத்­துக்கு முன்னர் இருந்த நிலைவ­ரத்­துடன் ஒப்­பி­டும்­போது இவ்­வ­ருடம் ஜன­வரி தொடக்கம் ஆகஸ்ட் வரை பிரே­ஸிலில் காட்டுத் தீ மூண்ட சம்­ப­வங்கள் 82 சத­வீ­தத்­தினால் அதி­க­ரித்­தி­ருக்­கின்­றன. 2019 முதல் 8 மாதங்­களில் அந்த நாட்டில் மொத்­த­மாக 71,497 காட்டுத் தீ சம்­ப­வங்கள் பதி­வாகி­யி­ருக்­கின்­றன. 2018 இதே காலப்­ப­கு­தியில் 39,194 சம்­ப­வங்கள் பதி­வா­கின என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

“கடந்த 12 மாதங்­க­ளுடன் ஒப்­பி­டும்­போது பிரேஸில் நாட்டின் அமே­சனில் காட்­டுப் ­ப­கு­திகள் 20–30 சத­வீ­தத்­தினால் குறை­வ­டைந்­தி­ருக்­கின்­றன” என்று சாவோ போலோ பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் ஆராய்ச்­சி­யா­ள­ரான கார்லோஸ் நோப்றே ஜேர்­ம­னியின் டியூற்ஷே வெல்  தொலைக்­காட்­சிக்கு கூறினார்.

அமேசன் மழைக்­கா­டு­ களில் காட்­டுத்தீ வேக­மா கப் பர­வு­வ­தற்கு அர­சாங்க சார்­பற்ற அமைப்­புக்­களே காரணம் என்று பிரேஸில் ஜனா­தி­பதி ஜாய்ர் பொல்­சா­னாரோ சில தினங்­க­ளுக்கு முன்னர் குற்­றஞ்­சாட்­டி னார். ஆனால், அந்த குற்­றச்­சாட்டை சூழ­லி­ய­லா­ளர்கள் மறு­த­லித்­தி­ருக்­கி­றார்கள். 2018 ஆம் ­ஆண்டில் இருந்தே காட­ழிப்பு குறித்து அவர்கள் கவ­லை­ வெ­ளி­யிட்டு வந்­தி­ருக்­கி­றார்கள். காட­ழிப்­பையும் காட்­டுத்­தீ­யையும்  சுற்றாடல் பாது­காப்­புக்கு விரோ­த­மான அர­சாங்­கத்தின் கொள்­கை­களே தீவி­ரப்­ப­டுத்­தின என்று அவர்கள் கூறு­கி­றார்கள்.

அமேசன் காட்டுத் தீயை ஒரு சர்­வ­தேச நெருக்­கடி என்று கூறி­யி­ருக்கும் பிரான்ஸ் ஜனா­தி­பதி இமா­னுவேல் மக்றோன்,  “ஜி7 நாடுகள் பிரான்ஸில் நடை­பெறும் அவற் றின்   உச்­சி­ம­ா­நாட்டில் இந்த நெருக்­க­டியை அவ­ச­ர­மாக ஆரா­ய­வேண்டும்” என்று வலி­யு­றுத்­தி ­கேட்­டி­ருக்­கிறார். “எமது வீடு தீப்­பற்றி எரி­கி­றது; எமது கிர­கத்தின் ஒட்­சி­சனில் 20 சத­வீ­தத்தை உற்­பத்தி செய்­கின்ற சுவா­சப்பை தீப்­பி­டித்­தி­ருக்­கி­றது” என்று மக்றோன் டுவிட்­டரில் பதி­வு ­செ­ய்­தி­ருக்­கிறார்.

பிரான்ஸ் ஜனா­தி­ப­தியின் அந்த பதிவை கண்­டித்­தி­ருக்கும் பிரேஸில் ஜனா­தி­பதி, “பிரே­ஸி­லி­னதும் ஏனைய அமேசன் நாடு­க­ளி­னதும் உள்­வி­வ­கா­ரத்தை பயன்­ப­டுத்தி மக்றோன் தனிப்­பட்­ட­மு­றையில் அனு­கூலம் பெற முயற்­சிப்­பது கவலை தரு­கி­ றது. அவரின் கருத்­துக்­களின் உணர்ச்சி­வசத் தொனி பிரச்­சி­னையைத் தீர்க்க எதையும் செய்யப்போவதில்லை” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அமேசன்  மழைக்காடுகளில் சுமார் 60 சதவீதமானவை பிரேஸிலுக்கு சொந்த மானவை. அவை பாழாகுவது உலக கால நிலையிலும் மழைவீழ்ச்சியிலும் பார தூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

காட்டுத் தீயினால் அழிந்துபோயிருக்கும் பகுதியின் பரப்பளவு இன்னமும் திட்ட வட்டமாக தீர்மானிக்கப்படவில்லை. ஆனால், காட்டுத் தீயின் விளைவான நெருக்கடி நிலை பிரேஸிலின் எல்லை களைக் கடந்து பெரூ, பரகுவே மற்றும் பொலிவியாவின் பிராந்தியங்களுக்கும் பரவியிருக்கிறது.

Check Also

அனைத்து பள்ளிவாசல்களின் சொத்து விபரங்களை கோருகிறது அரசாங்கம்

திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட, பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்களின் அசையும் அசையா சொத்துகளின் விபரங்களும் திரட்டப்படும் என்கிறார் பணிப்பாளர் பைஸல் நாட்டிலுள்ள …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters