பாடசாலைகள் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு தொடர்ந்தும் மூடப்படும் .

மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக அரச பாடசாலைகள் நவம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவிருந்த நிலையில் மேலும் இரண்டு வாரத்திற்கு குறித்த கால எல்லையை நீடிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

Previous articleபாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சர் கருத்து
Next articleமாவனெல்ல, ஹெம்மாத்தகம, கலிகமுவ, புளத்கோஹுபிட்டிய, கிரிஉல்ல பொலிஸ் பிரிவுகள் தனிமை படுத்தப்பட்டுள்ளன.