இன்றைய தங்க விலை (12 -11-2020) வியாழக்கிழமை

இன்றைய இலங்கை தங்க விலையானது பவுனுக்கு ரூபா 1000 குறைவினை காட்டியுள்ளது, இன்றைய தங்க விலை விபரம் வருமாறு


இலங்கையின் தங்க விலைகளை காலையிலேயே போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, மேலே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C apply*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available

Previous articleCTJ யின் கடிதத்திற்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கையா?
Next articleஇன்றைய தங்க விலை (13-11-2020) வெள்ளிக்கிழமை