இன்றைய தங்க விலை (18-07-2020) சனிக்கிழமை

இன்று இலங்கையின் சுத்தத் தங்கம் (24 கரட்) மற்றும் ஆபரண தங்கங்களின் (22கரட்) விலை விபரங்கள்.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available