ஐந்து கிரகங்களை வெற்றுக்கண்களால் பார்க்கும் அரிய வாய்ப்பு! உங்கள் அலாரத்தை சரி செய்யுங்கள்

ஞாயிற்றுக்கிழமை 19 ஆம்திகதி அதிகாலை உங்கள்  வெற்றுக் கண்களால் ஐந்து கிரகங்களையும் நிலவையும் பார்க்க முடியும். 

See All Five Naked Eye Planets in the Dusk Sky at Once - Universe ...

சூரியன் உதயமாவதற்கு சுமார் 45 நிமிடங்களுக்கு முன்பு  தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தாமல் வெற்றுக் கண்களால் ஐந்து கிரகங்களையும் சந்திரனையும் பார்க்க முடியும் . 

புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், வியாழன்,சனி மற்றும் சந்திரன் அனைத்தும் தெரியும். மெல்லிய பிறை நிலவு வானத்தின் கிழக்கு-வடகிழக்கு பகுதியில் மிகக் குறைவாக இருக்கும், மேலும் இது 1 சதவீதம் மட்டுமே ஒளிரும்.  

புதன் சந்திரனின் வலதுபுறமாகவும், செவ்வாய் தென்கிழக்கில் வானத்தில் பாதியிலும், வியாழன் தென்மேற்கில் அடிவானத்திற்கு மேலேயும், சனி வியாழனின் மேல் இடதுபுறத்திலும் இருக்கும்.

SOURCEவீரகேசரி பத்திரிகை