இன்றைய தங்க விலை (16-07-2020) வியாழக்கிழமை

இலங்கையில் வரலாறு காணாத வகையில் பாரிய அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளமைக்கான பிரதான காரணம் சந்தையில் தங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட பற்றாக்குறையே ஆகும்.

தங்கத்திற்கான கேள்வியை நிரப்பம் செய்யும் வகையில் சந்தைக்கு தங்கம் வரும் வழிமூலங்கள் இல்லாமல் போயுள்ளன.

முக்கியமாக வங்கிகளில் ஏலம் விடப்படும் தங்கம் தற்போது சந்தைக்கு வருவது தடைப்பட்டு உள்ளது ஒரு காரணமாகும்.

சந்தைக்கு தங்கம் வரும் அனைத்து சாத்தியமான முறைகளும் தடைப்பட்டுள்ளதால் தங்கத்தின் விலை பாரிய அளவு அதிகரித்துள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.


இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available