தைரியமாக வந்து உண்மையை பேசிய சிங்கள சகோதரிகள்! (வீடியோ இணைப்பு)

தைரியமாக வந்து உண்மையை பேசிய சிங்கள சகோதரிகள்! (வீடியோ இணைப்பு)

அட்டுழுகம “பாத்திமா ஹைபாவின்” மோசடி நாடகம்.
ஊரை குழப்பிய இனவாதிகள்!
உண்மையை வெளிப்படுத்திய #சிங்கள சகோதரிகள்!

அதிகம் செயார் செய்யுங்கள்!