உலகில் பல நாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட சமூக இடைவெளி புகைப்படங்கள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் பின் உலகில் எல்லா இடங்களிலும் சமூக இடைவெளியினை மேற்கொள்ளுமாறு உலக சுகாதார நிறுவனமும், அந்தந்த நாட்டு அரசாங்களும் மக்களை வலியுறுத்துகின்றன.

உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து கிளிக் செய்யப்பட “சமூக இடைவெளி” சம்பந்தமான புகைப்படங்களின் தொகுப்பு.

social-distancing-1
social-distancing-2
social-distancing-5
social-distancing-6
social-distancing-7
social-distancing-8
social-distancing-9
social-distancing-10
social-distancing-12
social-distancing-13
social-distancing-14
social-distancing-16
social-distancing-18
social-distancing-19
social-distancing-20
social-distancing-21
social-distancing-22
social-distancing-23
social-distancing-24
social-distancing-25
social-distancing-26
social-distancing-27
social-distancing-28
social-distancing-29
social-distancing-30
social-distancing-31
social-distancing-34
social-distancing-35