இன்றைய தங்க விலை (24-10-2020) சனிக்கிழமை

இன்றைய இலங்கையின் தங்க விலை பவுனுக்கு ரூபா 500 அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளளது.. இன்றைய விலை விபரம் வருமாறு


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available