இன்றைய தங்க விலை (21-10-2020) புதன்கிழமை

தொடந்து அதிகரித்து செல்லும் இலங்கையின் தங்க விலை, இன்றைய விலை விபரம்…


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available