இன்றைய தங்க விலை (08-10-2020) வியாழக்கிழமை

சிறிது அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ள இன்றைய தங்க விலை, இன்றி விலை விபரம் வருமாறு …


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available