இன்றைய தங்க விலை (07-10-2020) புதன்கிழமை

பவுனுக்கு ரூபா 500 அதிகரிப்பினை இன்றைய தங்க விலை காட்டியுள்ளது. இன்றைய விலை விபரம் வருமாறு


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available