இன்றைய தங்க விலை (05-10-2020) திங்கட்கிழமை

இன்றைய தங்க விலையானது, நேற்றைய விலையின் அடிப்படையில் ஒப்பிடமிடத்து சிறிது குறைவினை காட்டியுள்ளது.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available