இன்றைய தங்க விலை (14-07-2020) செவ்வாய்க் கிழமை

சற்று குறைவடைந்த இன்றைய இலங்கை தங்கத்தின் விலை. விபரம் கீழே


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available