கண்டியில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த அனர்த்த நிகழ்வின் புகைப்படங்கள்.

kandy-01
kandy-02
kandy-03
kandy-04
kandy-05
kandy-06
kandy-07
kandy-08
kandy-09
kandy-10
kandy-11
kandy-12

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  மீண்டும் ரணில் !!