இன்றைய தங்க விலை (04-08-2021) புதன்கிழமை

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

இன்று 24 கரட் (பிஸ்கட்) தங்கத்தின் விலை ஒரு பவுன் ரூபா 120,000/= ஆக கொழும்பு தங்க மார்க்கெட்டில் காணப்படுகின்றது.

பாவனைத் தங்கத்தின் விலை (22 கரட்) 110,050/= ஆக இன்று காணப்படுகின்றது.

1 பவுன் தங்கம் விலை இலங்கை 2020, இன்றைய தங்க விலை,

Previous articleவாகன இறக்குமதி குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும் – அஜித் நிவார்ட் கப்ரால்
Next articleஜனாஸா அறிவித்தல் – 6ம் கட்டை, Z A M அஸ்மி