வருடாந்த கட்டுரை போட்டி 2020 – wisdemy.org

வருடாந்த கட்டுரை போட்டி 2020

தலைப்பு: எனது கிராமத்தைச்‌ சேர்ந்த இலை மறை காய்‌ போன்ற ஹீரோ

வயது எல்லை :16 – 30

முதல்‌ பரிசு – Rs 10000/= + சான்றிதழ்
‌2வது பரிசு- Rs 7000/= + சான்றிதழ்
‌3வது பரிசு Rs 5000/= + சான்றிதழ்‌
10 ஆறுதல்‌ பரிசுகள்‌ மற்றும்‌ சான்றிதழ்கள்

‌சமர்ப்பிக்க வேண்டிய திகதி : 31 அக்டோபர் 2020க்கு முன்
15 அக்டோபர் அல்லது அதற்கு முன்னர் கூடுதல் தகவல்களை பெறுங்கள்.

E mail : wisdemy.telling.life@gmail.com
Whatsapp /SMS : +94773813334
www.wisdemy.org

Whats-App-Image-2020-09-14-at-4-18-53-PM