Janaza – பௌசுல் ஹினாயா(Fawzul Hinaya) – புளுகொஹதென்ன (Bulugohatenna)

No 35 புளுகொஹதென்ன (Bulugohatenna), உடவெளிகெடிய (Udaweliketiya), ஸபா மஹல்லா (Safa Mahallah)

பௌசுல் ஹினாயா அவர்கள் காலமானார்கள்
Fawzul Hinaya Passed Away

இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம்களான ஷாஹுல் ஹமீது, சாதுனத் உம்மா தம்பதிகளின் அன்பு மகளும்
Daughter of Shahul Hameed, Zathunath Umma

சுபைர் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்
Wife of Zubair

பஸ்மினா
ரிஸ்கான்
ரிஸ்னா
ரினாஸ்
ரிஸ்மியா பர்வின் ஆகியோரின் அன்பு தாயும்

Mother of Fazmina, Riskan, Rizna, Rinas, Rizmiya

சித்தி கனீமா
மர்ஹூமா கதீஜா உம்மா
மர்ஹூம் ரபாய்தீன்
மர்ஹூமா மஸாஹிரா
நஜீமுதீன்
ரியால்தீன் (தெலும்புகஹவத்தை முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தின் ஓய்வு பெற்ற அதிபர்) ஆகியோரின் சகோதரியும்

Sister of Sithi Ghneema, Kadeeja Umma (M), Rafaideen (M), Mazahira(M), Najimudeen, Riyaldeen

பாசில்
ஜவ்ஷிக்
ரிகாஸ்
மனாசிலா
ருக்ஸானா ஆகியோரின் மாமியாரும் ஆவார்

Mother -in-law of Fazil, Jawzik, Rikas, Manazila, Rukshana

ஜனாஸா நல்லடக்கத்திற்காக 08-06-2024 சனிக்கிழமை இரவு 7.00 மணிக்கு தாய் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

Janaza Burial 08-06-2024 Saturday Night 7.00 at Akurana Grand Mosque (Thai Palli)

Check Also

Janaza – சித்தி மஸாஹிமா (Sithi Mazahima) – தொடங்கொள்ள (Dodangolla)

No 266 தொடங்கொள்ள (Dodangolla), புளுகொஹதென்ன (Bulugohatenna), அல்பர் மஹல்லா (Alfar Mahalla) * சித்தி மஸாஹிமா அவர்கள் காலமானார்கள்Sithi …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters