Janaza – சித்தி பாமிலா (Sithi Famila) – பானகமுவ (Panagamuwa)

No 78 பானகமுவ (Panagamuwa) அல்-மீஸான் மஹல்லா (Al-Meesan)

சித்தி பாமிலா உம்மா அவர்கள் காலமானார்கள்
Sithi Famila Umma Passed Away

இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம்களான முபாரக், ஆயிஷா தம்பதிகளின் அன்பு மகளும்
Daughter of Mubarak, Ayisha

மர்ஹூம் முஹுத்தீன் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்
Wife of Muhutdeen

ஸப்ரினா
அஸாத்
ஆயிஷா
ஆகில் அவர்களின் பெரியம்மாவும்

Aunt of Safrina, Asath, Ayisha, Aakil

சஹாப்தீன்
மிஹ்லார்
ஸலீம்
பௌசியா உம்மா
ஷர்மிளா
சாமிலா ஆகியோரின் சகோதரியும்

Sister of Shahabdeen, Mihlar, Saleem, Fawziya Umma, Sharmila, Shamila

மர்ஹூம் சமீம்
ஆஷிக்
ஷிஹாத்
ஹஜ்ஜினிஷா
சம்சுன் நிஹார்
ஷிபானி ஆகியோரின் மைத்துனியும் ஆவார்

Sister-in-law of Late Sameem, Ashik, Shihad, Hajjunisha, Samsun Nihar, Shifani

ஜனாஸா நல்லடக்கத்திற்காக 18-02-2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு குருகோடை முஹ்யத்தீன் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

Janaza Burial 18-02-2024 Sunday Morning 11.00 at Kurugoda – Muhiyadeen Mosque

Check Also

Janaza – வஸீர் (மாமா)(M M M Waseer ) – துனுவில ரோட் (Dunuwila Road),

துனுவில ரோட் (Dunuwila Road), சாலிஹீன் மஹல்லா (Saliheen Mahalla) * வஸீர் (மாமா) அவர்கள் காலமானார்கள்M M M …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters