akurana janaza news 0360

Janaza – கதீஜா உம்மா(Kadeeja Umma) – புளுகொஹதென்ன (Bulugohatenna)

325 B புளுகொஹதென்ன (Bulugohatenna), அஹ்சன் மஹல்லா (Ahsan Mahalla)

ஹாஜியானி கதீஜா உம்மா அவர்கள் காலமானார்கள்
Kadeeja Umma Passed Away

இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் ஷாஹுல் ஹமீத் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்
Wife of Shahul Hameed

அல்ஹாஜ் நிஸாம்தீன்
அன்ஸார்
சலீம் பாரிஸ் (உதவி கல்வி பணிப்பாளர்)
அஸ்வின்
பௌஸியா
பௌனுன் நிஷா
ஸுஹைமா ஆகியோரின் அன்பு தாயும் ஆவார்

Mother of Nisamdeen, Ansar, Saleem Faris (Katugastota Education Zone), Aswin, Fawziya, Fawnun Nisha. Zuhaima

ஜனாஸா நல்லடக்கத்திற்காக 09/01/2024 செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு தாய் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

Janaza Burial 09/01/2024 Tuesday Evening 5.00 at Akurana Grand Mosque (Thai Palli)

Check Also

Janaza – வஸீர் (மாமா)(M M M Waseer ) – துனுவில ரோட் (Dunuwila Road),

துனுவில ரோட் (Dunuwila Road), சாலிஹீன் மஹல்லா (Saliheen Mahalla) * வஸீர் (மாமா) அவர்கள் காலமானார்கள்M M M …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters