Janaza – பத்ரியீன் மஹல்லா, சித்தி சாஹிரா (Zahira)

244 தெமடகஹமுல தென்ன பத்ரியீன் மஹல்லா

சித்தி சாஹிரா Sithi Zahira அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் ஷாஹுல் ஹமீது STS தம்பதிகளின் அன்பு மகளும்
Daughrt of STS Shahul Hameed

ரியாத் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்
Wife of Riyath

பஸீனா UK
பாஹிம் Japan
பஸ்னா
பஸீன் அவர்களின் அன்பு தாயும்
Mother of Fazeena, Fahim, Fazna, Fazeen

முனாஸ் STS
ரஸ்மி
முயீஸ்
ஷாபி
மர்ஷுனா
மர்ஹுமா நஸீமா
மர்ஹுமா ஸனீரா
மர்ஹுமா நஸீரா அவர்களின் சகோதரியும் ஆவார்
Sister of Munas, Razmi, Muyees, Sahfi, Marsuna, Nazeema, Zaneera, Naseera

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 04-08-2022 வியாழக்கிழமை மாலை 4.00 மணிக்கு தாய் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

Read:  Janaza - பங்கொள்ளாமட N.M.L.M. இஸ்மாயில் (Ismail)