ஜனாஸா – புளுகொஹதென்ன, மொஹமட் அன்ஸார்

29, புளுகொஹதென்ன, ஸபா மஹல்லா

மொஹமட் அன்ஸார் (நூல் கம்பெனி) அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் அஹமத் மொஹம்மத் & காலிஸா (நூல் கொம்பனி) தம்பதிகளின் அன்பு மகனும்

தாஜூன்னிஸா அவர்களின் அன்பு கணவரும்

ஆஷிக்
ஆதிக்
அஷ்பா அவர்களின் அன்பு தந்தையும்

நியாஸ்
அஷ்ரப்
பைசால்
ரிபாஸா
நியாஷா
கன்சுல் வஸீரா
ஸியானா
ரிஸ்வியா அவர்களின் சகோதரரும் ஆவார்

நல்லடக்க நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

அன்னாரின் மறுமை வாழ்வுக்காகவேண்டி துஆ செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

Read:  Janaza - பங்கொள்ளாமட N.M.L.M. இஸ்மாயில் (Ismail)