நாட்டில் பல பாகங்களிலும் சாலைமரிப்பு போராட்டங்கள் (படங்கள்)

Read:  கோட்டா, மஹிந்த இருவரும் பதவி விலகியதற்கான காரணத்தைக் கூறும் நாமல் ராஜபக்‌ஷ!