ஜனாஸா – மல்வனாஹின்ன, சித்தி ஆயிஷா

710/3, மல்வனாஹின்ன ஜும்மா மஹல்லா, ஆந்தவளை

சித்தி ஆயிஷா அவர்கள் காலமனார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

அன்னார் மர்ஹூம் அப்துல் ரஹ்மான் மட்டும் கதீஜா உம்மா ஆகியோரின் அன்பு மகளும்

மொஹமட் ஷஹீன் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

மொஹமட் ரிக்காஸ்
பாத்திமா தஸ்லிமா அஹியோரின் அன்பு தாயாரும்

சித்தி ஃபஹிமா
முகமது இர்ஃபான் அகியோரின் மாமியும்

முகமது உமர்
சித்தி ஃபரீதா
சித்தி பாத்திமா
அப்துல் கரீம்
சித்தி ஃபைசா ஆகியோரின் சகோதரியும் ஆவார்.

ஜனாஸா நல்லடக்கம் பற்றிய விபரம் பின்னர் அறிவிக்கபடும்.

You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

Read:  Janaza - நீரல்லை, றஹ்மா உம்மா