ஜனாஸா – குடுகலை – ஹைராத் மஹல்லா, ஜெமீலா

78/A குடுகலை ஹைராத் மஹல்லா

ஜெமீலா உம்மா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் இப்ராஹிம் உடையார் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

மர்ஹூம் செய்யாது ஹுசைன் தம்பதிகளின் அன்பு மகளும்

நௌஷாத் (வெல்டிங்)
நளீம் (வெல்டிங்)
பௌசுல் ஹனசியா அவர்களின் அன்பு தாயும்

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

அப்துத் ஹமீட்
ரஹ்மா உம்மா
மவ்ஜூத்
பரீத்
பெரோசா
மர்ஹூம் மன்சூர்
மர்ஹூம் பஷீர்
மர்ஹுமா காலிஸா உம்மா
மர்ஹுமா ஸுபைதா உம்மா அவர்களின் சகோதரியும்

நிஸாம்
பரூசா
மரீனா அவர்களின் மாமியாரும் ஆவார்

நல்லடக்க விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

அன்னாரது மறுமை வாழ்க்கைக்காக அல்லாஹ்விடம் துஆ செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.