ஜனாஸா – 8ஆம்‌. கட்டை, அப்துர்‌ ரஸ்ஸாக்‌

8ஆம்‌. கட்டை ஸாலிஹீன்‌ ஜூம்‌ஆ மஸ்ஜித்‌ மஹல்லாவைச்‌ சேர்ந்தவரும்‌ இலக்கம்‌ 715/1 மாத்தளை வீதி மல்வானைஹின்னையை வசிப்பிடமாகவும்‌ கொண்ட

யூஸுப்‌ அப்துர்‌ ரஸ்ஸாக்‌ அவர்கள்‌ வபாத்தானாரகள.
இன்னாலில்லாஹி வஇன்னாஇலைஹி ராஜிஊன்‌

மர்ஹும்‌ யூஸுப்‌ லெப்பே மர்ஹுமா சுபைதா
உம்மா தம்பதியினரின்‌ மகனும்‌.

சித்தி பரீதாவின்‌ அன்புக்‌ கணவரும்‌.

முஹம்மட்‌ ரிஸ்லான்‌
முஹம்மட்‌ ரின்ஸாப்‌ (ஐபான்‌)
முஹம்மட்‌ ரிமாஸ்‌ ஆகியோரின்‌ தந்தையும்‌ ,

ஷர்வீன்‌
பாதிமா அஸ்கா ஆகியோரின்‌ மாமனாரும்‌.

மர்ஹும்‌ ஜுனைட்
மர்ஹுமா மாஜிதா உம்மா
பலீலா உம்மா ஆகியோரின்‌ சகோதரரும்‌.

ரஹீம்
அக்பர்
ரபீக்( லன்கா பேனிசர்‌ கதுருவல )
ஸாகிரா
ஸனீலா ஆகியோரின்‌ மைத்துனரும்‌ ஆவார்‌

அஜ்மீர்‌
சலீம்‌
வசூக்‌
நஸார்‌
மன்ஸில்‌, ஆகியோரின்‌ மாமாவும்‌ ஆவார்‌.

அன்னாரின்‌ ஜனாஸா நல்லடக்கம்‌ பற்றிய விபரம்‌ பின்னர்‌ அறிவிக்கப்படும்‌.
தகவல்‌ : மகன்‌ ரிஸ்லான்‌

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available