ஜனாஸா – மல்வானஹின்னை, தாஜுல் ரிஸானா

795 மல்வானஹின்னை

தாஜுல் ரிஸானா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் ஜுனைதீன் (நூல் கம்பெனி), ருகையைத் உம்மா தம்பதிகளின் அன்பு மகளும்

நஸீர் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

நாஸிக் (பிலிபைன்ஸ்)
சல்மான்
கன்ஸா அவர்களின் அன்பு தாயும்

ரிப்னி அவர்களின் மாமியாரும்

மர்ஹூம் ரம்சீன்
மர்ஹூம் சரூஜ்
வஸீரா (கனடா)
ரஸ்மி
ரனாஸ்
ரிஸ்வான் (டொக்டர் ஓமான் )
ரஸ்மிலா
அனஸ் (சுவீடன்)
அஸீம் பஸ்மில் அவர்களின் சகோதரியும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 28/2/2022 திங்கட்கிழமை காலை 10:30 மணிக்கு, 345/B குருகோடை 7ம் கட்டை இல்லத்தில் இருந்து குருகோடை முஹ்யத்தீன் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

அன்னாரின் மறுமை வாழ்வுக்காகவேண்டி துஆ செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்