ஜனாஸா – வராகஸ்ஹின்னை, சுமையா

316 வராகஸ்ஹின்னை fபலாஹ் மஹல்லா

பாத்திமா சுமையா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம்களான மூஸின் , வாஹிதா உம்மா தம்பதிகளின் மகளும்

ரில்வான் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

முயீஸ்
முபாஸ் அவர்களின் சகோதரியும்

ருஸ்னா
ஷப்னா அவர்களின் மைத்துனியும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 17/2/2022 வியாழக்கிழமை மாலை 5:30 மணிக்கு அவரது சகோதரர் முபாஸின் வீட்டில் இருந்து தாய் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

(You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

Read:  Janaza - நீரல்லை, றஹ்மா உம்மா