இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, January 23

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr.(Mrs) Chathurika Dandeniya (Rheumatologist)1:00P
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)10:30A
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)5:00P
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)8:30P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)9:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)10:00A
🩺Dr. Rihana Hasim (Endocrinologists)10:00A
🩺Dr Musthak (VOG)11:00A
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)4:00P
🩺Dr Nadun Vidanayke (Scanning, Radiologist)CALL
🩺Dr Siddique Jameels (General & Laparoscopic Surgeon)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺PCR Test (24 Hrs)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  17 May - Tuesday, இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors