ஜனாஸா – 7ம் கட்டை, A R M நியாஸ்

247/B – 7ம் கட்டை மீக்காத் மஹல்லா

அல்ஹாஜ் A R M நியாஸ் அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் அப்துர் றஹீம் தம்பதிகளின் மகனும்

சித்தி ரிஸ்வியா அவர்களின் அன்பு கணவரும்

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

அஸ்லாம்
அர்ஷாத்
அஷாத்
அஸ்மத்
அவர்களின் அன்பு தந்தையும்

ஷஹபிதீன்
ரியாஸ் அவர்களின் மைத்துனரும்ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 22/01/2022 சனிக்கிழமை மாலை 4:30 மணிக்கு தாய் பள்ளி மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

அன்னாரின் மறுமை வாழ்வுக்காகவேண்டி துஆ செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

(You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

Read:  Janaza - நீரல்லை, றஹ்மா உம்மா