இன்றைய கொழும்பு புகைப்படங்கள்

இன்று கொழும்பு “வாழ்க்கை மற்றும் மறுசீரமைப்பு” நடவடிக்கைகள் அடிப்படையில் திறக்கப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  மீண்டும் ரணில் !!