ஜனாஸா – 9ம் கட்டை, சித்தி ஜைனம்பூ

9ம் கட்டை ஜும்மாஹ் பள்ளி மஹல்லா

சித்தி ஜைனம்பூ அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அல்ஹாஜ் M S L M ஹாசீம் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

அல்ஹாஜ் பவ்மி
அல்ஹாஜ் ரூமி
அல்ஹாஜ் நியாஸ் அவர்களின் அன்பு தாயும் ஆவார்

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 05/01/2022 புதன்கிழமை மாலை 3:30 மணிக்கு 9ம் கட்டை ஜும்மா மையாவாடிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்

அன்னாரின் மறுமை வாழ்வுக்காகவேண்டி துஆ செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

(You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

Read:  Akurana Power Cut Time