ஜனாஸா – நீரல்லை, பாத்திமா அஷ்ரா

561D நீரல்லை அகபா மஹல்லா

பாத்திமா அஷ்ரா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மொஹமட் அஸார் , ஆயிஷா தம்பதிகளின் மகளும்

பாத்திமா அfப்ரா
மொஹமட் அfப்ராஜ்
மொஹமட் அகீல் அவர்களின் சகோதரியும் ஆவார்

நல்லடக்கம் பற்றிய விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

உங்கள் பகுதி ஜனாஸா அறிவித்தல்களை Akurana Today வில் பிரசுரிக்க, அறிவித்தலை பின்வரும் இலக்கத்திற்கு வாட்ஸப் செய்யுங்கள் – 0771282820

அன்னாரின் மறுமை வாழ்வுக்காகவேண்டி துஆ செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்

(You may not copy, reproduce, distribute or publish this post without our permission/ credits)

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்